Akustik Tasarım

Akustik Tasarım, Konser, tiyatro, opera, konferans salonu gibi işitsel etkinliğin önemli olduğu mekânlarda ses kaynağından çıkan seslerin hacimdeki dinleyicilere hacmin işlevine uygun olarak ve doğru biçimde iletilmesi gerekmektedir.

AKUSTİK DÜZENLEME
AKUSTİK YALITIMI VE TASARIMI

Bu durumu sağlayan gerekliliklerin var olan bir mekâna kazandırılması ya da yapıların mimari proje aşamasında bu özellikler göz önüne alınarak tasarlanması yani akustik tasarım konusu mimarlık bütünü içinde ayrı bir uzmanlık alanını olan hacim akustiği kapsamında ele alınmaktadır.

Akustik tasarım, seslerin hacim içerisinde hacmin işlevine uygun ve doğru olarak algılanmasına olanak sağlayacak akustik kalite ve konforu yaratmak için gerekli mimari biçimleniş, malzeme ve uygulama detaylarının belirlenmesiyle iyi akustik özellikleri olan mekânların oluşturulması sürecidir. Konser salonu, tiyatro veya ses kayıt stüdyosu gibi farklı işleve sahip hacimler farklı akustik özellikler göstermelidir ve akustik tasarım süreçleri bu farklılıklara bağlı olarak ele alınmalıdır.

AKSUTİK DÜZENLEME
ASKUTİK TASARIM UYGULAMA ALANLARI
Akustik Tasarım

Akustik mimarlık olarak sesin öncelikli işleve sahip olduğu konferans, konser, tiyatro, opera, sinema salonu, ses-müzik-televizyon-film stüdyoları, enstrüman prova odası, derslik, çağrı merkezi, ev sineması gibi farklı mekanlar için akustik tasarım ve bunun yanı sıra gündelik hayatımızda sıklıkla içinde bulunduğumuz açık plan ofis, restoran, eğlence mekânı, otel, hastane, kütüphane, alışveriş merkezi, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, ibadet yerleri, kapalı istasyon gibi akustik konforun ön plana çıktığı hacimler için akustik iyileştirme proje ve uygulama hizmetleri verilmektedir.